Overøye.no

Hyttetomter

Reguleringsplanen nedanfor definerer dei ulike hyttetomtene.